آلوچه تازه

آلوچه

آلوچه تازه

الْإِجَّاصَ الطَّرِيَّ= آلوی تازه (آلوچه)

نام علمى:runus domestica L

خانواده:Rosaceae

نام انگليسى:

Common arden Plum tree

ديگر نام ها: آلو

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید