افتیمون

افتیمون

الْأَفْتِيمُونِ= افتیمون

نام علمى:Cuscuta epithymum Murr

خانواده:Convolvulaceoe

نام انگليسى:Clover dodder

ديگر نام ها: افيثمون- دواء الجنون- شجر الضبع- سبع الشعر- سس- ابيتمون- كمون رومى- زيره رومى – سورمور- شيون- اكاس بيل- داروى ديوانگى‏

افتيمون‏: لغتی يونانى است و گیاهی است سرخ‏رنگ كه در بهار مى‏رويد و چون عشقه به دور درخت و اشيا مى‏پيچد، برگ آن بسيار ريز و تخم آن از خردل ريزتر است. در بيمارى‏هاى دماغى و دردهاى مفاصل مستعمل است و یکی از بهترین درمان‌های سودا است. هیچ­گاه نباید افتیمون آسیاب شده را الک کرد، زیرا همیشه دانه‌های ریزی وجود دارند که به راحتی آسیاب نمی‌شود و نباید آنها را جدا نمود.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید