انیسون

انیسون

أَنِیسُونَ = انیسون

فارسى کلمه انیسون همان بادیان رومى و زیره رومى و عربى آن بذر الرازیانج الرومى و رازیانج الشامى و فرانسه آن‏Anis cultive است.

انیسون‏: گیاهى است علفى با میوه‏اى ریز به رنگ سبز مایل به خاکسترى یا زرد مایل به سبز و همین قسمت از گیاه است که استعمال طبى دارد و از آن اسانسى به نام اسانس انیس می گیرند .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید