انیسون

انیسون

أَنِيسُونَ = انیسون

فارسى کلمه انیسون همان باديان رومى و زيره رومى و عربى آن بذر الرازيانج الرومى و رازيانج الشامى و فرانسه آن‏Anis cultive است.

انيسون‏: گياهى است علفى با ميوه‏اى ريز به رنگ سبز مايل به خاكسترى يا زرد مايل به سبز و همين قسمت از گياه است كه استعمال طبى دارد و از آن اسانسى به نام اسانس انيس می گیرند .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید