بالنگ

بالنگ

الْأُتْرُجِّ= بالنگ

نام علمى:Citrus medica L

خانواده:Rutaceae

ديگر نام ها: اُترج- ترنج- متكه- ريحان الماء- مارسيسقا- اطروغا- ريحان النعنع- بجوژه- بالنگ- اُترنج‏

ميوه اي است كه از پوست آن مربا سازند. در زبان عربى به آن تفاح مائى گويند.

اترج كبير (ترنج- متكه- ريحان الماء- ريحان النعنع- بالنگ )

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید