بالنگ

بالنگ

الْأُتْرُجِّ= بالنگ

نام علمى:Citrus medica L

خانواده:Rutaceae

دیگر نام ها: اُترج- ترنج- متکه- ریحان الماء- مارسیسقا- اطروغا- ریحان النعنع- بجوژه- بالنگ- اُترنج‏

میوه ای است که از پوست آن مربا سازند. در زبان عربى به آن تفاح مائى گویند.

اترج کبیر (ترنج- متکه- ریحان الماء- ریحان النعنع- بالنگ )

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید