خصوصیات غلبه بلغم

مشخصات مزاج

خصوصیات غلبه بلغم

1- فــــــراموشی زیـــــــاد و درک کــــــم

2- شب نمی خوابد ، ولــــــــی در روز ، وسط جمعیت میخوابد .

3- بی حـــــوصله و بی مکـــــــدر شدن

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید