درمان استفراغ

استفراغ

درمان استفراغ

استفراغ گاهى معلول غلبه صفر است.

درمان استفراغ :

  1. صفرابر ؛
  2. مرکب ۱

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید