اسهال

اسهال

اسهال اگر همراه با خونریزی باشد و خونریزی آن بخاطر بواسیر نباشد ، درمانش عبارتست از:

۱- گل ارمنی : باید گل ارمنی را تفت بدهد و بخورد .

۲- داروی ترکیبی «زحیر» که از گل ارمنی ، اسفرزه و خربق سفید تشکیل شده است ، این بهترین درمان اسهال خونی است .

اسهال اگر همراه با خونریزی نباشد ، بهترین درمانش جامع  امام رضا (ع) با آب مورد (گل یاس) پخته است . آنرا بپزند و با جامع مخلوط کنند و بخورند و اگر شدت اسهال زیاد باشد ، درصد مورد را زیاد کنند .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید