درمان التهاب و آب ‏آوردن شبکه چشم

آب آوردن چشم

درمان التهاب و آب ‏آوردن شبکه چشم

درمان التهاب و آب‏ آوردن شبکه چشم :

سرمه اثمد بهترین درمان است .

سرمه کافورى خالى از تأثیر نیست .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید