درمان التهاب و آب ‏آوردن شبكه چشم

آب آوردن چشم

درمان التهاب و آب ‏آوردن شبكه چشم

درمان التهاب و آب‏ آوردن شبكه چشم :

سرمه اثمد بهترين درمان است .

سرمه كافورى خالى از تأثير نيست .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید