درمان انحراف ستون فقرات

ستون فقرات

درمان انحراف ستون فقرات

درمان انحراف ستون فقرات

  1. شافیه با آب مرزنجوش ؛
  2. قطره مرزنجوش جامع ؛
  3.  داروى استخوان‏ ساز و دیگر درمان‏ ها .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید