درمان انواع هپاتیت

هپاتیت

درمان انواع هپاتیت

درمان انواع هپاتیت

بیمارى هپاتیت ، معلول خلل در کبد است . درمان آن عبارت است از :

  1. مرکب ‏یک : درمان شاخص بیمارى‏ هاى کبدى است و انواع بیمارى‏ هاى کبد را درمان مى ‏کند .
  2. داروهاى کمکى مانند صاف‏ کننده خون که عمده‏ اش کاسنى است . خوردن کاسنى براى کبد مؤثر است .
  3. نخوردن آب در وسط غذا .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید