درمان انواع هپاتيت

هپاتیت

درمان انواع هپاتيت

درمان انواع هپاتيت

بيمارى هپاتيت ، معلول خلل در كبد است . درمان آن عبارت است از :

  1. مركب ‏يك : درمان شاخص بيمارى‏ هاى كبدى است و انواع بيمارى‏ هاى كبد را درمان مى ‏كند .
  2. داروهاى كمكى مانند صاف‏ كننده خون كه عمده‏ اش كاسنى است . خوردن كاسنى براى كبد مؤثر است .
  3. نخوردن آب در وسط غذا .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید