درمان بیمارى‏ گرى یا جرب

گری

درمان بیمارى‏ گرى یا جرب

درمان بیمارى‏ گرى یا جرب

بیمارى جرب یا گرى ، بیشتر در حیوانات به‏ وجود مى ‏آید و به انسان سرایت مى‏ کند . نشانه این بیمارى این است که قسمتى از موها مى‏ ریزد و رنگ پوست خاکسترى یا طوسى مى‏ شود و پوست بدن با خارش شدید همراه مى‏ گردد . درمانش عبارت است از :

  1. حجامت روى پا : سه ‏مرتبه ؛
  2. فصد پاى راست ؛
  3. مرکب۱ ؛
  4. پوستى مالیدنى .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید