درمان بیمارى فتق

فتق

درمان بیمارى فتق

درمان بیمارى فتق

داروى ترکیبى فتق را روى محل فتق بمالید.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید