درمان بيمارى فتق

فتق

درمان بيمارى فتق

درمان بيمارى فتق

داروى تركيبى فتق را روى محل فتق بماليد.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید