درمان بيمارى لوزالمعده و عدم انسولين (ديابت نوع 2)

درمان لوزالمعده

درمان بيمارى لوزالمعده و عدم انسولين (ديابت نوع 2)

درمان بيمارى لوزالمعده و عدم انسولين (ديابت نوع 2)

غده «پانكراس» به هضم غذا كمك می‏كند. غده انسولين، انسولين توليد میكند و مواد قندى را وارد سلول می‏سازد. درمانش عبارت است از:

  1. مركب 4؛
  2. سويق جو؛
  3. آب کدو

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید