درمان خشکى دست و صورت

خشکی پوست

درمان خشکى دست و صورت

درمان خشکى دست و صورت

  1. هرشب روغن بنفشه پایه زیتون در نافش بریزید.
  2. روغن‏ مالى بدن قبل از حمام ‏رفتن؛
  3. سودابر.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید