درمان خون‏ دماغ ‏شدن کودکان

خون دماغ

درمان خون‏ دماغ ‏شدن کودکان

درمان خون‏ دماغ ‏شدن کودکان

خون‏ دماغ‏ شدن نشانه غلبه صفرا یا خون یا سودا است. صفرا و سودا چون خشک هستند، دیواره بینى را خشک مى کنند و وقتى دیواره خشک شود با اندک حرکتى ترک میخورد و خون خارج می‏شود. هوا از طریق دم و بازدم از بینى خارج میشود. دم و بازدم هوا، پوست داخل بینى را میخشکاند. اگر آب بینى کم شود، به ‏خاطر کمى رطوبت بدن، دیواره بینى خشک میشود و ترک میخورد و کودک مبتلا به خون‏ دماغ مى ‏شود. اگر خون‏ دماغ به‏ خاطر غلبه خون باشد، خون سعى میکند از بدن خارج شود و به رگ‏ها فشار مى‏ آورد و نازک‏ترین جایى را که میتواند پاره کند، بینى یا لثه است. درمانش عبارت است از:

  1. روغن بنفشه پایه کنجد: روغن بنفشه را در بینى بریزید تا نرم شود.
  2. خوردن سویق سیب

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید