درمان درد و آرتروز گردن

آرتروزز

درمان درد و آرتروز گردن

درمان درد و آرتروز گردن

سویق جو ؛

حجامت : بعد از حجامت ، به اولین خونى که از حجامت مى ‏گیرید ، نگاه کنید .

بستن ناخن‏ هاى دست و پا به گردن به ‏مدت سه‏ روز .

چند روز بدون بالش و روى زمین سخت خوابیدن.

داروى استخوان‏ ساز .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید