درمان رگ اضافى قلب

رگ قلب

درمان رگ اضافى قلب

درمان رگ اضافى قلب

۱- قرص خون

۲- داروى شافیه به ‏اندازه نصف ‏گردو موقع خوابlمصرف گردد .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید