درمان زخم روده

درمان زخم روده

درمان زخم روده

درمان زخم روده

  1. تربت امام حسين‏ عليه‏ السلام ؛
  2. گل ارمنى ( يك قاشق مرباخورى ) ؛
  3. داروى زحير : درمان تمام خون‏ ريزى‏ هاى روده است . داروى زحير شامل گل ارمنى ، خربق سفيد ، صمغ عربى و اسفرزه است .
  4. قرص خون ؛
  5. جامع امام رضاعليه‏ السلام همراه با عسل ؛
  6. تزريق جامع با عسل در صورتى كه زخم در انتهاى روده باشد .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید