درمان زخم روده

درمان زخم روده

درمان زخم روده

درمان زخم روده

  1. تربت امام حسین‏ علیه‏ السلام ؛
  2. گل ارمنى ( یک قاشق مرباخورى ) ؛
  3. داروى زحیر : درمان تمام خون‏ ریزى‏ هاى روده است . داروى زحیر شامل گل ارمنى ، خربق سفید ، صمغ عربى و اسفرزه است .
  4. قرص خون ؛
  5. جامع امام رضاعلیه‏ السلام همراه با عسل ؛
  6. تزریق جامع با عسل در صورتى که زخم در انتهاى روده باشد .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید