درمان ساييدگى زانو و ازبين رفتن غضروف‏ ها

زانو درد

درمان ساييدگى زانو و ازبين رفتن غضروف‏ ها

درمان ساييدگى زانو و ازبين رفتن غضروف‏ ها :

  1. شيطرج : دارويى بسيار مؤثر و غضروف ‏ساز است .
  2. پماد مفاصل
  3. مركب 1 مفاصل
  4. داروى استخوان‏ ساز

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید