درمان سرطان كبد

سرطان کبد

درمان سرطان كبد

درمان سرطان كبد

  1. شافيه با آب ولرم ، هرشب يك فندق ؛
  2. خوردن شيره انجير ؛
  3. ماليدن شيره سفيد رنگ انجير به شكم ، در جايى كه كبد قرار دارد ؛
  4. قرص سبز ؛
  5. قرص خون ؛
  6. ثفا ؛
  7. دعاى ورم .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید