درمان سرطان کبد

سرطان کبد

درمان سرطان کبد

درمان سرطان کبد

  1. شافیه با آب ولرم ، هرشب یک فندق ؛
  2. خوردن شیره انجیر ؛
  3. مالیدن شیره سفید رنگ انجیر به شکم ، در جایى که کبد قرار دارد ؛
  4. قرص سبز ؛
  5. قرص خون ؛
  6. ثفا ؛
  7. دعاى ورم .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید