درمان سرگیجه هنگام بلندشدن

سر گیجه

درمان سرگیجه هنگام بلندشدن

درمان سرگیجه هنگام بلندشدن :

اگر هنگام بلندشدن ، چشم تار شود ، نشانه کم ‏خونى است. درمانش عبارت است از :

  1. قرص خون است.

اگر جلوى چشم تار نشود ، دو علت دارد:

الف. فشار خون: درمانش عبارت است از:

  1. حجامت ؛
  2. داروى فشار .

ب. اختلالاتى در مایعات گوش : درمانش عبارت است از :

  1. روغن سداب ؛
  2. خوردن پودر سداب.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید