درمان شب ‏ادرارى

شب ادراری

درمان شب ‏ادرارى

درمان شب ‏ادرارى

درمانش دارویى همراه با دعا است که در آخر کتاب آمده است .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید