درمان شقيقه

شقيقه

درمان شقيقه

درمان شقيقه (درد يك‏طرف سر)

1- روغن بسباسه : بسباسه ، پوست جوزبويا است كه به آن روغن بنفشه پايه كنجد اضافه مى‏ شود و در سوراخ بينى هر طرفى كه درد مى ‏كند ريخته مى‏ شود .

2- ريختن هفت كف آب گرم روى سر ، قبل از حمام ؛ مركب3 ؛

3- خوردن ماهى تازه ؛

4- شستن پاها هنگام خروج از حمام ؛

5- داروى شافيه (شش‏ ماهه) : به‏ اندازه يك عدس با سه قطره روغن بنفشه پايه كنجد مخلوط كنيد و در سوراخ بينى بريزيد.

6- حرز امام جواد عليه ‏السلام.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید