درمان شل‏ شدن دندان

شل شدن دندان

درمان شل‏ شدن دندان

درمان شل‏ شدن دندان

  1. سعد کوفى : سُعد کوفى دندان را در جاى خود محکم مى ‏کند. آن را یک یا دوبار روى دندان بمالید .

سعد ، ریشه گیاهى شبیه تربچه و سیاه ‏رنگ و معطر است .

در روایت آمده است : دهان را با «سعد» مسواک بزنید.

مسواک‏ کردن با آن از بیمارى‏ هاى دندان و خرابى و لقى دندان جلوگیرى مى‏ کند . استفاده از سعد ، از بواسیر جلوگیرى مى ‏کند.

  1. مضمضه‏ کردن با سرکه و عسل
  2. درمان دندان شکسته

دندان مانند بقیه استخوان‏هاى بدن است و خود به‏ خود جوش میخورد . باید دندان شکسته را روى دندان به‏ صورت ثابت نگه‏دارید تا جوش بخورد .

من براثر تصادف دندانم شکست و آن قسمتى را که شکست ، روى دندانم قرار دادم و به ‏صورت ثابت آن را نگه‏داشتم . دندان جوش خورد و خوب شد و به حالت اول برگشت .

استفاده از استخوان ‏ساز ، پودر سنجد و سبزیجات از پوسیدگى و شکستگى دندان جلوگیرى مى ‏کند .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید