درمان غلبه صفرا

غلبه صفرا

درمان غلبه صفرا

صفرا ، ماده تلخ و مایل به زردى است که در تمامى بدن وجود دارد . زیادى آن در کیسه صفرا مى‏ ریزد و از کیسه صفرا به روده ‏ها سرازیر مى‏ شود و به هضم غذا کمک مى‏ کند و باز جذب بدن مى‏ شود . اگر صفرا در بدن زیاد شود ، سبب عصبانیت و گرمى بدن مى ‏شود . درمان غلبه صفرا عبارت است از :

  1. سویق عدس

سویق خشک ، درمان مره ‏ها است . سویق عدس ، درمان صفرا است .

سویق عدس ، سرد است و براى درمان صفرا و تشنگى و هفتاد نوع بیمارى نافع است .

  1. سرکه

سرکه، مره را مى ‏شکند ، صفرا را خاموش مى ‏کند و قلب را زنده مى‏سازد .

{ الکافى،ج ۶ ، ص۳۲۹ ، ح۷ }

  1. آلوى سیاه ؛
  2. ماهى تازه ؛
  3. آب سرد ؛
  4. خوردن غذاهاى سرد ؛
  5. استراحت ، خوردن غذاهاى سرد ، نگاه ‏کردن به افرادى که بسیار دوستشان دارد ؛
  6. داروى شافیه سه‏ ماهه ؛
  7. صفرابر .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید