درمان قوز قرنیه چشم

قوز چشم

درمان قوز قرنیه چشم

درمان قوز قرنیه چشم :

سرمه کافورى

داروى شافیه ۱۶ماهه

سرمه اثمد

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید