درمان کرى مادرزادى

کری مادرزادی

درمان کرى مادرزادى

درمان کرى مادرزادى

  1. داروى شافیه بیست‏ ماهه
  2. روغن گوش (سداب، فیجن)

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید