درمان كيست بين كليه و كبد

کیست کلیه

درمان كيست بين كليه و كبد

درمان كيست بين كليه و كبد

تباشير هندى، كاسنى و سداب را باهم بجوشانيد و تباشير را در آب آن حل كنيد و بخوريد.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید