درمان کیست بین کلیه و کبد

کیست کلیه

درمان کیست بین کلیه و کبد

درمان کیست بین کلیه و کبد

تباشیر هندى، کاسنى و سداب را باهم بجوشانید و تباشیر را در آب آن حل کنید و بخورید.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید