درمان کیست کنار مغز

کیست کنار مغز

درمان کیست کنار مغز

درمان کیست کنار مغز :

۱- تباشیر هندى همراه با آب سداب یا آب مرزن جوش : مقدارى سداب یا مرزن جوش را بجوشانید و یک لیوان آب آن را بگیرید و تباشیر را با آن مخلوط کنید و بخورید .

۲- ثفا ؛

۳- دعاى ورم.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید