درمان لخته‏ خون روى مغز كه باعث فلج‏ شدن شده است

سکته

درمان لخته‏ خون روى مغز كه باعث فلج‏ شدن شده است

درمان لخته‏ خون روى مغز كه باعث فلج‏ شدن شده است :

  1. قطره مرزن جوش جامع : بهترين درمان آن ، قطره مرزن جوش جامع است .
  2. داروى شافيه دوازده‏ ماهه : آن را با يك ليوان آب مرزن جوش جوشانده شده مصرف كنيد . داروى مرزن جوش تقويت‏ كننده مغز است .
  3. بازكننده عروق
  4. روغن بنفشه پايه كنجد

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید