درمان چربى خون

چربی خون

درمان چربى خون

درمان چربى خون

سناى مكى تمام چربى‏ ها را ازبين مى ‏برد . سناى مكى ، برگ سبز سناى مكه است. سناى موجود در بازار از پاكستان مى‏ آيد و متاسفانه چندان اثر نمى ‏كند . سناى مكى اسهال شديد مى‏ آورد ، بايد آن را دم‏ كنيد. اگر آن را بجوشانيد ، كمتر خاصيت دارد . اگر آن را آسياب كنيد ، زياد اثر نمى ‏كند . آن را به مدت 10دقيقه مانند چايى دم‏ كنيد. خوردن سناى مكى اگر پشت‏ سر هم باشد ، يبوست شديد مى‏ آورد . باید آن را با فاصله و سه روز تايك‏ هفته مصرف كنيد.

  • داروى تركيبى چربى خون
  • سناى مكى : هرسه ‏روز يك‏بار .
  •  استفاده از روغن شحم گاو .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید