درمان چربى خون

چربی خون

درمان چربى خون

درمان چربى خون

سناى مکى تمام چربى‏ ها را ازبین مى ‏برد . سناى مکى ، برگ سبز سناى مکه است. سناى موجود در بازار از پاکستان مى‏ آید و متاسفانه چندان اثر نمى ‏کند . سناى مکى اسهال شدید مى‏ آورد ، باید آن را دم‏ کنید. اگر آن را بجوشانید ، کمتر خاصیت دارد . اگر آن را آسیاب کنید ، زیاد اثر نمى ‏کند . آن را به مدت ۱۰دقیقه مانند چایى دم‏ کنید. خوردن سناى مکى اگر پشت‏ سر هم باشد ، یبوست شدید مى‏ آورد . باید آن را با فاصله و سه روز تایک‏ هفته مصرف کنید.

  • داروى ترکیبى چربى خون
  • سناى مکى : هرسه ‏روز یک‏بار .
  •  استفاده از روغن شحم گاو .

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید