زمان خارج‏ شدن آلت از حالت نعوظ

الت

زمان خارج‏ شدن آلت از حالت نعوظ

زمان خارج‏ شدن آلت از حالت نعوظ

علت آن، ضعف جنسى و عصب و سردى مزاج است.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید