درمان الابرده ( سردی درون و مفصل ها )

سردی بدن

درمان الابرده ( سردی درون و مفصل ها )

سردی درون و مفصل ها

واژه « ابرده » یعنی سردی درون و مفصل ها از کلمه ی « برده » یعنی سردی گرفته شده است . « الابرده» در لغت به معنای سردی درون است . اگر بدن احساس سردی و لرز کند ، ناشی از غلبه سردی در بدن است و سبب سستی در همبستر شدن میشود .

درمان الابرده

۱. انجیر

پیامبر (ص) فرمود : انجیر خشک و تر را بخورید ، چون همبستر شدن را زیاد میکند ، بواسیر را قطع میکند و برای نقرس و سردی بدن مفید است .

۲.داروی شافیه ۱۵ ماهه

۳.عوذه با آب باران

درمان بروده ( سردی درون )

« بروده» با «برده» فرق دارد . « برده» نوعی بیماری درد درون است که باعث احساس سردی در بدن ، به ویژه مفصل ها میشود و چه بسا همراه لرز باشد . « بروده » سردی درون بخاطر زیادی بلغم یا سردی هوا یا خوردن غذاهای سرد است . در مقابل آن گرمی قرار دارد . در روایت آمده است : از گرمی ، حرارت و شدت است ( اگر حرارت بر فرد غلبه کند ، بی خیال میشود و عجله و شتاب نمیکند ) . درمان بیماری های گرم آسان است . درمان بیماری های سرد ، سخت است . درمان بیماری های گرم ، غذاهای سرد ، مثل انار و خیار است .

امام صادق (ع) به طبیب هندی فرمود :

« بیماری گرم را با سرد درمان میکنم و بیماری های سرد را با گرم »

پیامبر (ص) فرمود :

« اصل هر بیماری ، سردی و سرد مزاجی است » .

 

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید