سویق کامل

سویق سنجد

خواص سویق سنجد :

مقـــــــوی ، مــــؤثـــــر در رشـــــــد و تحکیــــــــم بــــــدن ، افـــــــزایش دهنـــــده ی شیــــــر مـــــــــادر

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید