سویق کامل

سویق عدس

خواص سویق عدس:

مقوی ، قطع کننده ی عطش و تقویت کننده ی معده است . صفرا را خاموش و درون را خنک و

 هیجان خون را ساکن می کند . داروی خونریزی (عدم قطع حیض) زنان و شفای هفتاد نوع بیماری است.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید