سویق کامل

سویق کامل

خواص سویق کامل:

مقوی و انرژی زا، سویقی شامل تمام سویق ها که امید است خواص همه ی سویق ها را شامل شود.

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید