مرکب نه(رب بسباسه)

مرکب 9

مرکب نه(رب بسباسه)

کاربرد :

درمان درد خاصره و درمان یبوست و برای تمام بیماری ها نافع و مجرب است . انشاء الله

روش مصرف :

برای درد خاصره روزی 3 مثقال ( ظرف دارو حاوی مصرف دو وعده است )
برای یبوست روزی 7 یا 8 مثقال با آب فاتر . پس از تمام شدن اسهال باید عسل میل شود .
(ظرف کوچک حاوی 12 مثقال و ظرف بزرگ حاوی 32 مثقال دارو است)

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید