مرکب پنج (داروی جامع امام رضا)( علیه السلام)

جامع امام رضا

مرکب پنج (داروی جامع امام رضا)( علیه السلام)

کاربرد 1 :

درمان بیماری سل

روش مصرف :

هنگام خواب به اندازه ی یک حبه با آب گرم میل شود .

کاربرد 2 :

درمان مار و عقرب گزیدگی و درمان سردی بدن

روش مصرف :

آب انغوزه را در آب جوش حل کرده به اندازه یک حبه از داروی جامع امام رضا(علیه السلام)  را با آن میل نمایید .
کماه (در زمان گزیدگی )و مسمومیت

کاربرد 3 :

درمان سرفه ی کهنه و نو

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه همراه با جوشانده ی گرم رازیانه موقع خواب میل شود ( 2 قاشق رازیانه را در دو لیوان بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند )

کاربرد 4 :

درمان شوصه ( التهاب دیافاگرام والتاب درونی)

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه با آب زعفران مخلوط و روی سینه ضماد شود .

کاربرد 5 :

درمان انواع فلج و لقوه

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه با جوشانده ی مرزنجوش سعوط شود .
4 قاشق غذا خوری در یک لیوان جوشانده تا آب آن تمام وعصاره ی آنرا گرفته با داروی جامع امام رضا(علیه السلام) مخلوط و هر شب یک قطره در هر سوراخ بینی چکانده شود

کاربرد 6 :

درمان معده و طپش قلب و درد پهلوی سمت راست

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام) با جوشانده ی زیره سیاه میل شود
( 2 قاشق زیره سیاه را در دو لیوان بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند)

کاربرد 7 :

درمان بیماری های طحال

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام) با آب سرد و جرعه ای سرکه میل شود.

کاربرد 8 :

درمان درد پهلوی سمت چپ

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام)  با جوشانده ی ساقه ی کرفس میل شود.

کاربرد 9 :

درمان سنگ کلیه

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام) با جوشانده ی مُورد میل شود 2  قاشق مورد را در دو لیوان بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند.

کاربرد 10 :

درمان سنگ کلیه

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام) با آب سداب یا ترب پخته میل شود
( 2 قاشق سداب را در دو لیوان بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند.)

کاربرد 11 :

ضماد زخم ( اگر با آب عسل گفته شد خوردنیست ، اگر باعسل ضماد روی زخم شود)

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام)با نصف یک قاشق مربا خوری عسل مخلوط و به صورت ضماد یک شبانه روز روی زخم بماند .

کاربرد 12 :

درمان روده و تب و عفونت

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام)با یک لیوان آب عسل میل شود

کاربرد 13 :

درمان تیروئید

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام) با عصاره ی مرزنجوش حل کرده هر شب یک قطره در هر سوراخ بینی سعوط شود .
(عصاره گیری : 2 قاشق مرزنجوش در یک لیوان آب جوشانده شده تا آب آن تبخیر شده و پس از فشرده شدن عصاره ی آن گرفته شود .)

کاربرد 14 :

درمان افسردگی

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا ( ع ) با آب انگور میل شود

کاربرد 15 :

درمان سنگ صفراء

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام) را با دم کرده ی آب ده قاشق سنای مکی و اگر شدید بود 2 گرم سقمونیا در آب حل کرده با داروی جامع امام رضا(علیه السلام) میل شود.

کاربرد 16 :

باز شدن زبان بچه

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام) با انار میل شود.

کاربرد 17 :

درمان عفونت مثانه

روش مصرف :

به اندازه ی یک حبه داروی جامع امام رضا(علیه السلام)  با جوشانه ی کاسنی میل شود ( 2 قاشق کاسنی را در دو لیوان بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند )

پایان

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید