کرفس

گیاه کرفس

الْكَرَفْسِ (اصول الْكَرَفْسِ)= کرفس (ریشه کرفس)

نام علمى:Petroselinum sativum Hoffm

ديگر نام ها: جعفرى- كرفس كوهى- كرفس صخرى- كرفس ماقدونى- مقدونس

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید