کرفس

گیاه کرفس

الْکَرَفْسِ (اصول الْکَرَفْسِ)= کرفس (ریشه کرفس)

نام علمى:Petroselinum sativum Hoffm

دیگر نام ها: جعفرى- کرفس کوهى- کرفس صخرى- کرفس ماقدونى- مقدونس

به اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید