سماق رومی

داروی خونریزی زنان(سماق رومی)

کاربرد :

درمان خونریزی زنان به طوری که کل خونریزی های زنان به جز زمان قاعدگی را قطع می کند.

روش مصرف :

محتویات با ۵ لیوان آب شب تا صبح زیر آسمان قرار گرفته و صبح ۲۰ دقیقه جوشانده سپس صاف شده و هر روز صبح ناشتا نصف لیوان میل شود .

ادامه مطلب...
باه زنان

باه زنان(جرجیر)

کاربرد :

درمان ضعف جنسی و نازایی زنان به خصوص تنبلی تخمدان است .

روش مصرف :

برای ضعف جنسی هر شب یک قاشق مربا خوری و برای نازایی از هفتم قاعدگی تا شب چهاردهم مصرف و سپس آخر شب هم بستر شوند .

ادامه مطلب...
باه مردان(تین فیل)

باه مردان(تین فیل)

کاربرد :

برای درمان ضعف جنسی و نازایی مردان است .

روش مصرف :

برای ضعف جنسی هر شب اندازه یک فندق میل شود و برای نازایی از هفتم قاعدگی خانم تا شب چهاردهم هر شب یک فندق مصرف شده و سپس آخر شب چهاردهم هم بستر شوند .

ادامه مطلب...
باه مردان(کور)

باه مردان(کور)

کاربرد :

افزایش دهنده ی آب مردان و مؤثر درافزایش احتمال بارداری ( تقویت اسپرم ) و آب را زیاد مینماید همچنین چاق کننده میباشد . (مخصوص مصرف مردان )

روش مصرف : 

از هفتم قاعدگی تا شب چهاردهم هر شب به اندازه ی یک فندق مصرف و سپس آخر شب چهاردهم هم بستر شوند .

ادامه مطلب...
معجون کاسنی

معجون کاسنی

کاربرد

استفاده از معجون کاسنی باعث (افزایش دهنده ی احتمال بارداری و پسر شدن فرزند ) مخصوص مصرف مردان ،درمان مشکلات دستگاه گوارش ، تصفیه کننده کبد ، بازکننده عروق ، درمان صفرا میباشد .

روش مصرف

از هفتم قاعدگی تا شب چهاردهم یک ساعت قبل از شام به اندازه ی یک قاشق غذا خوری مصرف و سپس آخر شب چهاردهم هم بستر شوند.

ادامه مطلب...