انیسون

انیسون

أَنِیسُونَ = انیسون

فارسى کلمه انیسون همان بادیان رومى و زیره رومى و عربى آن بذر الرازیانج الرومى و رازیانج الشامى و فرانسه آن‏Anis cultive (بیشتر…)

ادامه مطلب...