آب مروارید

درمان آب‏ مرواريد

درمان آب‏ مرواريد

 1. سرمه نشادر : سرمه نشادر داروى سوزناكى است كه از فلفل سفيد و دار فلفل تشكيل شده است .

مقدارى سرمه بكشيد و يك‏ ساعت تحمل كنيد سپس آن را بشوييد و بعد از آن  « سرمه اثمد » بكشيد .

 1. سرمه سنگ اثمد : اين سرمه از آب‏ مرواريد و آب سياه جلوگيرى مى‏ كند . پيامبر ( ص ) هرشب سرمه مى ‏كشيد .
 2. سرمه عنابى
ادامه مطلب...
ضعف چشم

درمان ضعف چشم

درمان ضعف چشم

 1. داروى شافيه 16ماهه : داروى شافيه 16 ماهه حضرت موسى‏ عليه ‏السلام براى شبكه چشم مؤثر است . به‏ اندازه نصف عدس از اين دارو را در آب باران تازه (بارانى كه در همان روز يا شب قبل باريده است) يا برف يا تگرگ حل كنيد و صبح، عصر و شب به ‏مدت چهار روز سرمه بكشيد . اگر مؤثر واقع نشد ، 8 روز ادامه دهيد .
 2. سرمه اثمد
 3. سرمه كافورى
 4. داروى بلغم
ادامه مطلب...
لکه های چشمی

درمان لكه‏ هاى داخل چشم كه از بدو تولد به‏ وجود آمده ‏اند

درمان لكه‏ هاى داخل چشم كه از بدو تولد به‏ وجود آمده‏ اند

سرمه كافورى

سرمه اثمد

استفاده از اين دو سرمه سبب پاك ‏شدن و تميزى چشم مى‏ شود.

ادامه مطلب...
عفونت گوش

درمان عفونت، خارش و ضعف گوش

درمان عفونت، خارش و ضعف گوش

 1. روغن سداب (فيجن) : شب‏ ها دو قطره از روغن سداب را در گوش بچكانيد ، سنگينى گوش را برطرف مى ‏كند و درد گوش را تسكين مى‏ دهد. اين دارو براى تمام بيمارى‏ هاى گوش مفيد است.
 2. پنير كهنه همراه شير زن : پنير كهنه تاريخ گذشته را آسياب كنيد و با شير زنى كه نوزاد پسر دارد مخلوط كنيد و در گوشى كه عفونت يا درد دارد بچكانيد، عفونت و چرك و خون از گوش خارج مى ‏شود. اين دارو درمان خوبى است و سخت‏ ترين عفونت گوش را درمان مى‏ كند .
 3. داروى شافيه بيست‏ ماه : مقدارى از داروى شافيه را با مقدارى كندر و آب باران مخلوط كنيد. به ‏اندازه يك‏ عدس از عصاره آن را در گوش بچكانيد اگر درد برطرف نشد ، فرداى آن روز ( روزسوم ) به ‏مقدار يك‏ عدس از آن را در بينى بچكانيد و اضافه آن را بر روى سر بريزيد .
 4. روغن خردل و كنجد : خردل و كنجد را قاطى كنيد و روغن آنها را بگيريد و در گوش بچكانيد. اين كار را چهار شب انجام دهيد.
 5. گذاشتن پنبه در گوش در موقع خواب : اگر هنگام خواب در گوش پنبه بگذاريد، مبتلا به گوش درد نمى ‏شويد.
 6. خوردن گوشت
ادامه مطلب...
ناشنوایی گوش

درمان ناشنوايى

درمان ناشنوايى

داروى شافيه 20 ماهه را با كندر مخلوط كنيد و در گوش بريزيد .

روغن سداب را در گوش بريزيد .

گفتن تسبيحات حضرت زهرا (س) به‏ صورت مداوم

خوردن گوشت

ادامه مطلب...
پارگی پرده گوش

درمان پارگى پرده گوش

درمان پارگى پرده گوش

پنير كهنه همراه با شير زن : پنير كهنه را آسياب كنيد و با شير زنى كه نوزاد پسر دارد مخلوط كنيد و در گوشى كه عفونت دارد بچكانيد ، سپس عفونت و چرك و خون از گوش خارج مى‏ شود . اين دارو درمان خوبى است و سخت‏ ترين عفونت گوش را درمان مى ‏كند .

روغن سداب (فيجن)

سركه طبيعى را روى آتش بگذاريد بخار كنید سپس بخار آنرا به گوش برسانید .

سركه طبيعى را بخار داده و بخار آن به گوش رسانده شود .

ادامه مطلب...