پف چشم

درمان پف زير چشم

درمان پف زير چشم

اگر كليه به‏ علت كم‏ كارى، آب بدن را به ‏مقدار كافى خارج نكند، آب در زير چشم جمع میشود و پف میكند. درمانش زنيان و مغز گردو است.

كم‏ كارى تيروئيد باعث چاق‏ شدن بدن و پف ‏كردن میشود. درمانش عبارت است از:

  1. جامع امام رضا عليه‏ السلام + با آب مرزنجوش؛

3. ماهى و نمك دريا

ادامه مطلب...