درمان سرفه زیاد و پى ‏درپى

درمان سرفه زیاد و پى‏ در پى

بنابر روایات ، سرفه را نباید درمان کرد ؛ چون باعث جلوگیرى از فلج و سکته مغزى مى ‏شود . سرفه زیاد سبب التهاب ریه مى ‏شود و باید درمان گردد .

درمان سرفه زیاد و پى‏ درپى :

  1. جامع امام رضاعلیه‏ السلام همراه با آب رازیانه

داروى جامع امام رضاعلیه ‏السلام به‏ اندازه یک نخود بعلاوه آب رازیانه گرم به ‏مدت سه‏  شب ، موقع خواب استفاده گردد . اگر سرد باشد ، اثر نمى‏ کند.

  1. داروى ترکیبى پالایش ریه (کاشم)
  2. کاشم ( انجدان رومى ) ، آسیاب و خرد شود ، خوردن آن سبب پالایش ریه است.
  3. سرفه اگر همراه با خلط باشد ، درمانش خوردن داروى بلغم زدا است.
ادامه مطلب...

درمان عرق‏ کردن زیاد دست و پا

عرق‏ کردن زیاد دست و پا معلول صفرا است . صفرا چون گرم و خشک است ، فرد مجبور مى ‏شود به‏ خاطر تشنگى ، آب زیاد مصرف کند و مصرف زیاد آب سبب مرطوب ‏شدن بدن مى ‏شود و به دنبال آن، بدن عرق مى ‏کند .

درمان عرق‏ کردن زیاد دست ‏و پا :

  1. صفرا بر ؛
  2. طریفل ( همه رطوبت‏ هاى بدن را خشک مى‏ کند ) ؛
  3. خوردن خرما بدون آب ؛
  4. زاج را شب به دست یا پا بمالید و تا صبح صبر کنید ؛
  5. مورد را آسیاب کنید و به ‏دست یا بدن بمالید .
ادامه مطلب...