برچسب - آرتروز

آرتروزز

درمان درد و آرتروز گردن

درمان درد و آرتروز گردن

سويق جو ؛

حجامت : بعد از حجامت ، به اولين خونى كه از حجامت مى ‏گيريد ، نگاه كنيد .

بستن ناخن‏ هاى دست و پا به گردن به ‏مدت سه‏ روز .

چند روز بدون بالش و روى زمين سخت خوابيدن.

داروى استخوان‏ ساز .

ادامه مطلب...
گردن درد

درمان گردن‏ درد ، ديسك و آرتروز گردن

درمان گردن‏ درد ، ديسك و آرتروز گردن

« گردن‏ درد » را در روايات ، « واهنه » ناميده ‏اند . گاهى علت گردن‏ درد ، آرتروز است ؛ يعنى فاصله ‏افتادن بين مهره‏ ها . گاهى هم علتش ديسك است ، يعنى گردن ميان دو مهره از محل اصلى خودش خارج مى‏ شود و استخوان روى استخوان مى‏ افتد . ديسك و آرتروز گردن بيشتر به ‏سبب خم ‏شدن است . راه های درمان  عبارت است از :

  1. سويق جو : در روايات آمده است ،  سويق جو شانه‏ ها را تقويت مى‏ كند و گردن‏ درد را ازبين مى ‏برد .
  2. حجامت: در روايت آمده است ، كسى كه به اولين خونى كه زمان حجامت از او مى‏ گيرند نگاه كند ، از بيمارى گردن ‏درد تا حجامت بعدى ايمن مى ‏شود .
  3. ناخن‏هاى دست و پا را بگيريد و سه ‏روز به پشت گردن ببنديد .
ادامه مطلب...