برچسب - افتیمون

( سودا بر (افتیمون)

( سودا بر (افتیمون)

کاربرد :

درمان غلبه ی سودا و بیماری های مرتبط با سودا مانند : افسردگی ، ترس ، فکر و خیال و بیماری های روانی و همچنین درمان یبوست  ، مزاج تیرگی رنگ و تیرگی ادرار و کک و مک ، پرمویی بدن .

روش مصرف :

صبح ناشتا به اندازه ی یک فندق میل شود .
در صورت تجویز بیشتر از یک قوطی از هفته ی دوم به بعد دو فندق مصرف شود .

ادامه مطلب...