برچسب - انار سورانی

مزاج شناسی

درمان عمومی همه مزاج ها

درمان عمومی همه مزاج ها

برای درمان عمومی همه مزاج ها از روش های زیر استفاده می نماییم :

  1. انار سورانی
  2. خرمای پخته
  3. بنفشه
  4. کاسنی
  5. بادمجان :

مصرف زیاد بادمجان ، سلامتی می آورد . هر که عقیده دارد مصرف آن برایش ضرر داردو بیماری می آورد ، با مصرف آن بیمار میشود . هر که اعتقاد دارد که مصرف آن برایش درمان است ، درمان میشود . ضرر بادمجان ، سرخ کردن آن با روغن نباتی است .

ادامه مطلب...