برچسب - تب زیاد

درمان تب زیاد

درمان تب زیاد

درمان تب زیاد

تب بیماری مفیدی است .نباید آنرا درمان کرد ، فقط در صورت طولانی شدن زمان تب ، باید درمان شود . برای درمان تب زیاد:

۱- دست ها را در آب سرد قرار دهید . پاها را پاشویی کنید . پارچه خیس روی پیشانی قرار دهید .

۲- خوردن سیب کال ، عناب ، سیاه دانه ، پیاز ، اسفرزه ، گوشت کباب ، سویق و سنجد .

۳- عسل را با آب ولرم مخلوط کنید و بخورید .

اگر هیچکدام اثر نکرد :

۴- روغن بنفشه با کاسنی مخلوط شود و روی پیشانی مالیده شود .

۵- مرکب ۱

۶- حجامت و فصد

ادامه مطلب...
تب زیاد

درمان تب زیاد

تب ، بیمارى مفیدى است . نباید آن را درمان کرد و فقط در صورت طولانى ‏شدن زمان تب ، باید درمان شود .

درمان تب زیاد :

  1. دست‏ها را در آب سرد قرار دهید . پاها را پاشویى کنید . پارچه خیس روى پیشانى قرار دهید ؛
  2. خوردن سیب کال ، عناب ، سیاه ‏دانه ، پیاز ، اسفرزه ، گوشت کباب و سویق سنجد ؛
  3. عسل را با آب ولرم مخلوط کنید و بخورید ؛

اگر هیچ‏کدام اثر نکرد ،

  1. روغن بنفشه با کاسنى مخلوط شود و روى پیشانى مالیده شود ؛
  2. مرکب ۱ ؛
  3. حجامت و فصد .
ادامه مطلب...