برچسب - تب زیاد

تب زیاد

درمان تب زياد

تب ، بيمارى مفيدى است . نبايد آن را درمان كرد و فقط در صورت طولانى ‏شدن زمان تب ، بايد درمان شود .

درمان تب زياد :

  1. دست‏ها را در آب سرد قرار دهيد . پاها را پاشويى كنيد . پارچه خيس روى پيشانى قرار دهيد ؛
  2. خوردن سيب كال ، عناب ، سياه ‏دانه ، پياز ، اسفرزه ، گوشت كباب و سويق سنجد ؛
  3. عسل را با آب ولرم مخلوط كنيد و بخوريد ؛

اگر هيچ‏كدام اثر نكرد ،

  1. روغن بنفشه با كاسنى مخلوط شود و روى پيشانى ماليده شود ؛
  2. مركب 1 ؛
  3. حجامت و فصد .
ادامه مطلب...