برچسب - حجامت و فصد

درمان تب زیاد

درمان تب زیاد

درمان تب زیاد

تب بیماری مفیدی است .نباید آنرا درمان کرد ، فقط در صورت طولانی شدن زمان تب ، باید درمان شود . برای درمان تب زیاد:

۱- دست ها را در آب سرد قرار دهید . پاها را پاشویی کنید . پارچه خیس روی پیشانی قرار دهید .

۲- خوردن سیب کال ، عناب ، سیاه دانه ، پیاز ، اسفرزه ، گوشت کباب ، سویق و سنجد .

۳- عسل را با آب ولرم مخلوط کنید و بخورید .

اگر هیچکدام اثر نکرد :

۴- روغن بنفشه با کاسنی مخلوط شود و روی پیشانی مالیده شود .

۵- مرکب ۱

۶- حجامت و فصد

ادامه مطلب...