برچسب - خصوصیات اخلاقی غلبه بلغم

مشخصات مزاج

خصوصیات غلبه بلغم

۱- فــــــراموشی زیـــــــاد و درک کــــــم

۲- شب نمی خوابد ، ولــــــــی در روز ، وسط جمعیت میخوابد .

۳- بی حـــــوصله و بی مکـــــــدر (بیشتر…)

ادامه مطلب...